Föreningen

Styrelsen 2015

Ordförande: Jim Eriksson
Email: ssufc [at] stockholmsyndromes.se
Mobil: 0707-648448
Kassör: Paul Ellis Linton Email: ekonomi [at] stockholmsyndromes.se
Sekreterare: Frida Bulukin Wilén Email:
Ledamot: Andrew Whitcomb Email:
Ledamot: Paul Eriksson Email:
Samtliga i styrelsen Email: styrelsen [at] stockholmsyndromes.se

Övriga Förtroendevalda 2015

Revisor: Stuart Shingler
Revisorssuppleant:
Valberedning
Julia Vilkenas
Andrew Withcomb

Övriga Ansvariga 2015

Mixed: Jim Eriksson Email: mixed [at] stockholmsyndromes.se
Open: Jim Eriksson Email: open [at] stockholmsyndromes.se
Damer / Women: Frida Bulukin Wilén Email: dam [at] stockholmsyndromes.se
Ungdom / Youth: Paul Eriksson, Sofia Bornhall Email: ungdom [at] stockholmsyndromes.se
Web: Andrew Whitcomb Email: webmaster [at] stockholmsyndromes.se

Ersätt [at] med @

Föreningens bankuppgifter: Plusgiro 18 18 860 – 7

Föreningens organisations nr: 802413 – 7211