Svenska Frisbeesportförbundet

Det Svenska Frisbeesport förbundet är precis som det låter, ett idrottsförbund vars fokus ligger på Frisbeesport. Det grundandes 1974 och blev början för det nationella intresset som snabbt växte och redan 1976 hölls det första Svenska Mästerskapet.

Det svenska Frisbeesportförbundet är en del av RF’s Riksidrottsstyrelse eftersom det tillhör Sveriges Riksidrottsförbund sedan 1993. SFF är också underordnad av Frisbeesportens världsförbund World Flying Disc Federation (WFDF). Namnet som används officiellt och internationellt för SFF är Swedish Frisbeesport Federation.

Förbundet finns runtom i hela Sverige uppdelat i olika regioner, men huvudkontoret är placerat i Göteborg. Antalet distriktsförbund som har ansvaret för verksamheten för de olika regionerna är fyra stycken, dessa är väst-, öst-, syd- och nordsvenska frisbeesportsdistriktet. De arrangerar tävlingar, värvar nya medlemmar och sköter till största delen kontakten med medlemmarna.

Svenska Frisbeesportförbundet verkar ständigt för att utveckla och skapa utbildningar, både för instruktörer och tränare.

Om Frisbeesport

Frisbeesporten är en av många tävlingsidrotter, den består av ett x antal olika grenar där man tävlar antingen individuellt eller i lag och den gemensamma nämnaren är alltid discen (frisbeen). De grenarna som finns skiljer sig åt ganska mycket och varje enskild gren har en disc som är särskilt anpassade efter just den grenen.

Just Frisbeesporten räknas som ett enastående fenomen inom idrotten. Det finns en del gemensamma nämnare inom andra sporter, men väldigt få idrotter skriver in respekt för sina motspelare i deras regler. Respekten för varandra är den mest fundamentala regeln inom Frisbeesporten och man har man valt att kalla det för “Spirit of the game” och det är nummer ett av alla de regler som finns.

Det finns huvudsakligen fyra olika grenar inom sporten och dessa är discgolf, ultimate, allround och guts. Grundidén för discgolf är att få ner frisbeen i en metallkorg med så få kast som möjligt. Det finns hundratals olika banor med olika nivåer av svårighetsgrader och kvalitéer. Ultimate är en lagkamp helt utan domare och spelarna får själva ansvara för att reglerna ska följas. Allround är en sammanslagning av de fyra individuella grenarna (längd, dischathon, discgolf och SCF) och de två pargrenarna  (fristil och DDC). Slutligen gust, som är ett lagspel för 5 personer. Gust går ut på att kasta discen så hårt och svårt som möjligt så att motståndarlaget inte lyckas fånga den med en hand. Detta är en av Sveriges paradgrenar med guld i både VM och EM ett antal gånger.

Vill man däremot vara med och tävla så krävs det en tävlingslicens. Innan man kan ansöka om licens måste man vara medlem i IdrottOnline, vilket är det enda stället som man kan ansöka om licens på. Har man inte ansökt om licens riskerar man att bli diskvalificerad. Licensavgiften ligger mellan 100-290:-/tävling beroende på vilken gren man ska tävla i och om man är junior eller senior. För dig som vill tävla i mer än en gren kommer det att kosta mer, då du behöver licens för varje enskild gren och tävling. Kortfattat skulle man kunna beskriva denna sport som en blandning mellan golf och frisbee och för den som vill prova på är det enkelt att börja, då det enda man behöver är en frisbee.

Categories: Bloggen